Výkonný výbor

Ivan Dorotovič

Předseda TJ Nové Hrady

tel. +420 607 863 841

Tomáš Dorotovič

Jednatel

tel. +420 607 793 566

Ing. Martin Hermann

Místropředseda TJ Nové Hrady

tel. +420 606 390 997

Tomáš Dorotovič 

Předseda oddílu kopané

tel. +420 607 793 566

Václav Janoušek st.

předseda oddílu tenisu

tel. +420 777 948 603

Pavel Šebela st.

předseda oddílu nohejbalu a volejbalu

tel. +420 606 229 064

Marie Dorotovičová

předsedkyně oddílu sportu pro všechny

tel. +420 607 729 762

Milan Vicány

vedoucí posilovny

tel. +420 607 242 058

Vítězslav Jelínek st.

správce fotbalového hřiště, tenisových kurtů a tělocvičny

tel. +420 728 736 798

Alena Kedrušová

ekonomka TJ Nové Hrady

tel. +420 721 777 039